• VIP Social Event 2019- נשיא ברזיל

    סיפור הצלחה עם נשיא ברזיל, בולסונארו

בתחילת אפריל 2019, מוזיאון "ידידי ישראל" בירושלים, התכבד לארח את המשלחת הברזילאית ולהעניק את פרס ידידי ישראל לנשיא ברזיל- ז'איר בולסונארו

האתגר

המוזיאון לידידי ישראל נחנך בשנת 2015 במרכזה של ירושלים ופועל לחזק את ההכרה בלגיטימיות של מדינת ישראל וכן לחזק את ידידי ישראל בעבר ובהווה ברחבי העולם.

יצירת חשיפה דיגיטאלית לקהלי יעד בברזיל, בהמשך לביקורו של נשיא ברזיל- ז'איר בולסונארו, במוזיאון "ידידי ישראל" בירושלים.

הפתרון

גיבשנו אסטרטגיה חברתית שתתאים לקהל היעד אליו אנו מעוניינים להגיע, על בסיס האסטרטגיה נגזרו קהלי יעד, תקציבים וערוצי שיווק.

שימוש במגוון אמצעי מדיה חברתית ורשתות תוכן בברזיל, בשילוב כלי שיווק טכנולוגיים מתקדמים.

התוצאה

מדובר על ניהול אירוע מדיה נקודתי שצריך לקבל יחס ותשומת לב בזמן אמת, ובמבחן התוצאה המספרים עמדו ביעדים ועברו את המצופה.

צוות השיווק הבינלאומי שלנו מסכם קמפיין מוצלח במיוחד:

  • חשיפה של למעלה ממיליון וחצי איש.
  • 220K Engagments
  • מעל 165K לייקים
  • מעל 15K תגובות
  • מעל 19K שיתופים
  • יחס אינטראקציה מעל ל 14%